Læge Frk. K. Rasmussens Mindelegat
 

Legatet kan søges af læger (cand.med.) der virker i Horsens, Hedensted og Vejle kommuner og i det tidligere Århus Amt - subsidiært Jylland jævnfør fundatsen §5.

§ 5
Legatets formål er at yde støtte i forbindelse med lægers sygdomsbekæmpende forskningsarbejde, videreuddannelse samt generelle lægeformål, herunder lægestands- og lægefagpolitisk arbejde, idet støtten fortrinsvis ydes til læger, der virker i Horsens, Hedensted og Vejle kommuner, subsidiært Jylland.
For få vidt angår legatets afkast anvendes 2/5 fremover fortrinsvis til læger, der virker i det tidligere Århus Amt, subsidiært Jylland, idet formanden for så vidt angår denne 2/5 er tillagt vetoret mod indstilling om udbetaling. Det har i øvrigt sit forblivende ved bestemmelserne i nærværende fundats som omskrevet i 1989 og i 1999 samt besluttet og omskrevet i 2008.

 
Hent ansøgningsskema her

Ansøgningsfrist: 1. september.
(Ansøgningen skal være administrationen i hænde senest den 1. september).

Administration: Hanne Berthold Krabsen, Nis Petersens vej 18, 8660 Skanderborg. mail: info@k-rasmussens-mindelegat.dk